Masz pytanie?

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, aby zapewnic właściwą ochronę danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy z innych źródeł.

  • Administatorem Państwa danych osobowych jest  Agnieszka Jabłońska 
  • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: Agnieszka Jabłońska  poprzez maila: aj_design.wp.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Agnieszkę Jabłońską polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.dzianiny-we-wzory.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji zamówień składanych w sklepie Akwaforta tzn. do wysyłania zamówień, umów za pośrednictwem firm kurierskich Poczta Polska, DPD,  Inpost.
  • Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów sklepu www.dzianiny-we-wzory.pl (zamawiający podaje swoje dane w formularzu dostawy, żeby można było wysłac zamówienie na wskazany adres oraz wystawic umowę o dzieło na podane dane).
  • Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, które nie są związane z realizacją zamówienia.
  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: aj_design@wp.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  Agnieszka Jabłońska

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Facebook